ข่าว

ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัด พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ รับนักศึกษาใหม่ รหัส61
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัด พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ รับนักศึกษาใหม่ รหัส61

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของลูกศิษย์ต่อครูอาจารย์และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาใหม่และเก่า ณ อาคารเกษมนครา ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า......

อ่านต่อ...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมออกบูธบริการวิชาการ (HRV-Booth) ใน WOSAAM
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมออกบูธบริการวิชาการ (HRV-Booth) ใน WOSAAM

คคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์ด้านบริการวิชาการ (HRV-Booth) เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง “ 2nd Recent Advance in Regenerative Medicine 2018 ” ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 จัดโดย โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ร่วมกับ World Organization Society of Anti-Aging Medicine (WOSAAM) และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ......

อ่านต่อ...
โครงการ“การป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บเบื้องต้นจากการเล่นกีฬา”
โครงการ“การป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บเบื้องต้นจากการเล่นกีฬา”

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำโดย ดร. ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส ประธานฝ่ายบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณาจารย์ จัดบริการทางวิชาการ โครงการ“การป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บเบื้องต้นจากการเล่นกีฬา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายสาเหตุจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เพื่อให้ความรู้หลักการป้องกันการบาดเจ็บเบื้องต้น โดยแนะนำหลักการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายอย่างถูกวิธี ......

อ่านต่อ...
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ ธนาคารออมสิน พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ ธนาคารออมสิน พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิม ชัยวัชราภรณ์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม......

อ่านต่อ...


fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration