ข่าว

ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมงานออกบูรเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนธรรมมิสลาม
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมงานออกบูรเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนธรรมมิสลาม

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมจัด กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ การตรวจสมรรถภาพร่างกาย”ให้แก่ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน ณ โรงเรียนธรรมมิสลาม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561......

อ่านต่อ...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ในโอกาสมาเยี่ยมชมความทันสมัยของห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา......

อ่านต่อ...
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมงานออกบูรเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมงานออกบูรเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมจัด กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “การตรวจสมรรถภาพร่างกาย......

อ่านต่อ...
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ มกบ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดบ้านต้อนรับอาจารย์หมวดพลานามัยจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ มกบ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดบ้านต้อนรับอาจารย์หมวดพลานามัยจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน (การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) ...

อ่านต่อ...


fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration