ข่าว

ข่าว

วิทยาศาสตร์การกีฬาเรียนรู้วิธีบำบัดอาการบาดเจ็บ
วิทยาศาสตร์การกีฬาเรียนรู้วิธีบำบัดอาการบาดเจ็บ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดมุมมองการเรียนรู้วิทยาการใหม่ ในวงการวิทยาศาสตร์การกีฬา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริงของศาสตร์เทปบำบัด (elastic therapeutic tape) ......

อ่านต่อ...

ออกกำลังกายพัฒนาคุณภาพชีวิต
ออกกำลังกายพัฒนาคุณภาพชีวิต

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย พร้อมวิเคราะห์ผลรายบุคคล (การวิเคราะห์อายุจริงเปรียบเทียบอายุกาย)......

อ่านต่อ...
โครงการการจัดการแข่งขันฟุตซอลการกุศล FUTSAL K-HAREM & SPORTS SCINENCE KASEM CUP 2018
โครงการการจัดการแข่งขันฟุตซอลการกุศล FUTSAL K-HAREM & SPORTS SCINENCE KASEM CUP 2018

สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดการแข่งขันฟุตซอลการกุศล FUTSAL K-HAREM & SPORTS SCINENCE KASEM CUP 2018 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี......

อ่านต่อ...
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลศิริราช
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลศิริราช

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ โรงพยาบาลศิริราช นำโดย อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย......

อ่านต่อ...


fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration