ข่าว

ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 52 ปี
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 52 ปี

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 52......

อ่านต่อ...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตให้การต้อนรับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาตามเอกลักษณ์ ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ......

อ่านต่อ...
วิทยาศาสตร์การกีฬาเรียนรู้วิธีบำบัดอาการบาดเจ็บ
วิทยาศาสตร์การกีฬาเรียนรู้วิธีบำบัดอาการบาดเจ็บ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดมุมมองการเรียนรู้วิทยาการใหม่ ในวงการวิทยาศาสตร์การกีฬา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริงของศาสตร์เทปบำบัด (elastic therapeutic tape) ......

อ่านต่อ...
ออกกำลังกายพัฒนาคุณภาพชีวิต
ออกกำลังกายพัฒนาคุณภาพชีวิต

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ศึกษาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย พร้อมวิเคราะห์ผลรายบุคคล (การวิเคราะห์อายุจริงเปรียบเทียบอายุกาย)......

อ่านต่อ...


fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration